صفیر گیلان ؛طی احکام جداگانه ای از سوی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی چند انتصاب در این سازمان صورت گرفت.

 به گزارش صفبر گیلان ، به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی اکبر نیازی سرپرست سازمان طی احکامی جداگانه «مدیر شهرسازی و معماری » ، «مدیر بازرگانی » و «رییس اداره گردشگری و میراث فرهنگی »منطقه آزاد انزلی را منصوب کرد.

بر این اساس حامد میرزا طبیب لاهیجی به عنوان مدیر شهرسازی و معماری و سعید زاهدی فرد به عنوان مدیر بازرگانی و حسین پورعسکر پرست به عنوان رییس اداره گردشگری و میراث فرهنگی منصوب شدند.

اهمیت به نیروی انسانی متخصص در بدنه کارشناسی از نکات قایل توجه در احکام صادر شده جدید بوده و هر سه نفر از نیروهای سازمانی بوده که در حوزه تخصصی خود فعالیت داشتند.