صفیر گیلان ؛آیت الله فلاحتی بیان اینکه امثال شهید معلم ابراهیم جعفری یک معلم و بنده خدا بودند افزود: معلم، استاد، مولف و هرکسی که مروج ایین شریعت است باید سعی کند پیام دین خدا را خالصانه به مردم برساند و بداند که انتقالِ دانش و علوم دین هنر مردان خداست.
صفیر  گیلان/ ؛ آیت‌الله رسول فلاحتی در یادواره اولین معلم شهید استان گیلان شهید ابراهیم جعفری در فومن با بیان اینکه تربیت انسان‌ها در رأس حرکت تمام انبیاء الهی بوده است اظهار داشت: همه انبیاء مکلف بودند، انسان‌هایی تربیت کنند که برای سایر انسان‌ها الگو باشند.
  • نویسنده : تنظیم:زلیخا صفری راسته کناری