صفیر گیلان؛شایان ذکر است سازمان منطقه آزاد بندرانزلی در سنوات گذشته در ساخت ۲ فضای آموزشی دیگر و همچنین برگزاری جشنواره های خیرین مدرسه ساز با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان مشارکت داشته است.

صفیر گیلان؛در دیدار مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان با دکتر اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد انزلی بر نقش مهم و محوری سازمان منطقه آزاد انزلی در تامین زیرساخت های لازم برای رسیدن به تربیت نخبگان آینده ساز تاکید گردید.

 

گفتنی است سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه زیر ساخت های آموزشی مناسب، مشارکت در احداث مدرسه شش کلاسه روستای گلشن بندر انزلی را مورد اهتمام جدی خود قرار می دهد تا از این طریق بخشی از کمبود فضاهای آموزشی این منطقه را مرتفع ساخته و با مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی نیز گام عملی برای رسیدن به تربیت آینده سازان کشور عزیزمان ایران برداشته و با توسعه عدالت آموزشی، آموزش و پرورش را در این امر یاری رساند که این مهم در مسیر توسعه پایدار استان نیز موثر می باشد.

 

 

شایان ذکر است سازمان منطقه آزاد بندرانزلی در سنوات گذشته در ساخت ۲ فضای آموزشی دیگر و همچنین برگزاری جشنواره های خیرین مدرسه ساز با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان مشارکت داشته است.