صفیر گیلان :خیرین نیک اندیش در امری خداپسندانه ۴هزار متر زمین واقع در شهرستان صومعه سرا به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان اهدا نمودند

مدیر درمان تامین اجتماعی ضمن تقدیر از این عمل خداپسندانه عنوان کرد؛ درمان تامین اجتماعی فرصتی است برای خیرین و واقفین تا با اهدا و خرید تجهیزات پزشکی، در ارائه خدمات درمانی به جامعه کارگری که از شریف ترین اقشار جامعه هستند با یاری سازمان تامین اجتماعی رضایت پرورگار را نیزجلب  نماید