با حضور سید مهدی فلاح میری اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع بررسی برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی

به گزارش صفیرگیلان، اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع بررسی برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان برگزار شد.
سیدمهدی فلاح میری در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، مدیر کل صنعت ، معدن  تجارت استان ، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی ، سازمان جهاد کشاورزی ، بانک ها ، تأمین اجتماعی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده بود تصریح کرد: اهتمام ویژه در راستای تحقق شعار سال ( جهش تولید با مشارکت مردم ) ضمن رعایت الزامات اجرایی آن از قبیل شناخت نحوه مشارکت مردم و ظرفیت های آن ، بستر سازی های مورد نیاز و رفع نیازمندی های قانونی و ساختاری مشارکت و ایضاً شناسایی موانع مشارکت های مردمی و نیز همفکری تمامی دستگاههای متولی الزامی است.

وی پس از استماع اظهارات اعضای حاضر در جلسه اظهار داشت: رسیدن به وحدت نظر و حدت رویه در تدوین ساز و کارهای مشارکت من جمله در مصادیقی مانند : تعیین اولویت های تخصیص منابع ارزی و ریالی ، مدیریت صحیح صادرات و واردات بدون ایجاد اخلال در روند تولید محصولات داخلی ، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا ، برنامه ریزی و مدیریت صحیح کشت فصلی محصولات زراعی و باغی، تقویت و ارتقاء امنیت اقتصادی به خصوص امنیت سرمایه گذاری  و در نهایت مبارزه واقعی ، دقیق و علمی با فساد لازم و ضروری است.