به گزارش صفیر گیلان؛رئیس مجمع نمایندگان مجلس ، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ، دکتر محفوظی معاون حقوقی٬ امورمجلس‌ و هماهنگی‌استان‌های وزارت راه ‌وشهرسازی ، دکتر علی نوبخت نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، دکتر برزیگر رئیس نظام پزشکی ، فرماندار رودسر به همراه مدیرکل بهزیستی ، معاون اجتماعی، […]

به گزارش صفیر گیلان؛رئیس مجمع نمایندگان مجلس ، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ، دکتر محفوظی معاون حقوقی٬ امورمجلس‌ و هماهنگی‌استان‌های وزارت راه ‌وشهرسازی ، دکتر علی نوبخت نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، دکتر برزیگر رئیس نظام پزشکی ، فرماندار رودسر به همراه مدیرکل بهزیستی ، معاون اجتماعی، معاون توانبخشی ، اعضای هیئت امناء و رئیس اداره بهزیستی رودسر ضمن بازدید از آسایشگاه معلولین امام رضا (ع) رودسر با معلولین آسایشگاه دیدار کردند .photo_2017-01-28_02-52-56 photo_2017-01-28_02-53-04 photo_2017-01-28_02-53-16 photo_2017-01-28_02-53-21 photo_2017-01-28_02-53-26 photo_2017-01-28_02-53-30 photo_2017-01-28_02-53-37 photo_2017-01-28_02-53-59 photo_2017-01-28_02-53-51 photo_2017-01-28_02-53-41 photo_2017-01-28_02-54-20 photo_2017-01-28_02-54-16 photo_2017-01-28_02-54-05 photo_2017-01-28_02-54-26