صفیر گیلان؛با هماهنگی نیروی انتظامی شهرستان شفت و به منظور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی ، مراکز خرید و فروش اسقاط ضایعاتی این شهرستان مورد بازبینی و نظارت قرار گرفت .

به گزارش صفیر گیلان ، این بازدید به منظور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی طبق دستور مدیریت مخابرات منطقه گیلان و با هماهنگی نیروی انتظامی شهرستان شفت ، ریاست و نماینده حقوقی اداره مخابرات این شهرستان صورت گرفت .
گفتنی است طی این بازدید مقدار زیادی سیم و کابل سرقتی کشف شد که بعد از صورتجلسه صاحب مغازه به همراه همکاران شبکه و امور حقوقی راهی دادگستری شدند.