سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور در چند خوابگاه دانشجویی دخترانه و پسرانه دانشگاه و همچنین پاویون رزیدنت‌ها، به بررسی سطح رفاهیات و خدمات ارائه شده پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان، دکتر محمد تقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی دکتر فردین مهرابیان – معاون فرهنگی و دانشجویی، از چند خوابگاه دانشجویی دختران و پسران دانشگاه به صورت میدانی بازدید کرد.

وی با حضور در خوابگاه دخترانه کوثر و سعدی و همچنین خوابگاه پسرانه بوستان، ضمن بازدید از بخش‌های رفاهی و خدماتی، ضمن گفتگو با تعدادی از دانشجویان، در جریان کم و کیف خدمات آن‌ها قرار گرفت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین از پاویون دستیاران تخصصی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت نیز بازدید کرد و در جریان کم و کیف آن بخش قرار گرفت.

دکتر آشوبی همچنین در جریان حضور در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت، در بخش مدیریت پرستاری این مرکز نیز حضور یافت و ضمن تقدیر از زحمات کادر پرستاری، خدمات ارائه شده به ذی‌نفعان را مورد بررسی قرار داد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین بر بالین تعدادی از بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی پورسینا نیز حاضر شد و ضمن عیادت از آن‌ها، بر ضرورت تسریع در ارایه خدمات سلامت به آن‌ها تاکید کرد.