به گزارش صفیر گیلان؛ سید محسن موسوی فرماندار شفت صبح امروز – یک شنبه – با همراهی طاهر کوهی معاون فرماندار ،  محمد نوروزی رییس اداره  بهزیستی ، اتابک نظری رییس کمیته امداد و امیر شکاری رییس شورای اسلامی این شهرستان از وضعیت چندین خانوار تحت پوشش نهاد های حمایتی این شهرستان بازدید و ضمن […]

به گزارش صفیر گیلان؛ سید محسن موسوی فرماندار شفت صبح امروز – یک شنبه – با همراهی طاهر کوهی معاون فرماندار ،  محمد نوروزی رییس اداره  بهزیستی ، اتابک نظری رییس کمیته امداد و امیر شکاری رییس شورای اسلامی این شهرستان از وضعیت چندین خانوار تحت پوشش نهاد های حمایتی این شهرستان بازدید و ضمن اعطای سبدهای معیشتی ،  از نزدیک در جریان مشکلات آنها  قرار گرفت .

گفتنی است شیوع بیماری کرونا ، سبب تحمیل هزینه های سربار به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و مددجویان نهاد های حمایتی در جامعه شده است و در این راستا تا کنون دولت و نهاد های ذیربط اقدامات شایانی را انجام داده اند .