صفیر گیلان/  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان از ناحیه صنعتی کوچیچال فومن بازدید کرد.

صفیر گیلان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان از ناحیه صنعتی کوچیچال فومن بازدید کرد.