صفیر گیلان؛مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان به همراه مدیرکل مدیریت بحران ومدیرکل دفتر فنی استانداری گیلان از رودخانه رودبار چیره و برخی سردهنه های آبیاری در شهرستان فومن بازدید کردند.

به گزارش صفیر گیلان؛ وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای گیلان به همراه امیر مرادی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان و رحیم شوقی مدیرکل دفتر فنی استانداری گیلان به منظور بررسی رانش دیواره رودخانه رودبار چیره همجوار با کوچه شهدا و فرسایش و افت بستر رودخانه مذکور بازدید میدانی انجام دادند و دستورات لازم جهت برطرف نمودن مشکل صادر گردید.

همچنین از اجرای پل مالکوان و کفبند دوم آن نیز بازدید بعمل آمد.