احمدرضا موقری مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان در این بازدید از همکاری روسای شعب تعزیرات حکومتی در پاسخگویی، همکاری و همراهی جهت تسریع صدور آراء قدردانی کرد

صفیرگیلان/به نقل از روابط عمومی اداره کل جمع آوری وفروش اموال تملیکی استان گیلان، صبح روز پنج شنبه ششم اردیبهشت ماه معاون تعزیرات حکومتی استان گیلان به همراه مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و جمعی دیگر از مسئولان ذی ربط ضمن بازدید از انبار اموال تملیکی، به بررسی روند آراء کالاها پرداختند.

احمدی مقدم معاون تعزیرات حکومتی استان گیلان وضعیت نگهداری کالا‌ها در این انبارها را رضایت‌بخش دانست و به منظور تداوم و استمرار اجرای اقدامات جهادی برای تسریع و تسهیل روند آراء کالاها در جهت تعیین تکلیف اموال، مورد بررسی قرار داد.

احمدرضا موقری مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان در این بازدید از همکاری روسای شعب تعزیرات حکومتی در پاسخگویی، همکاری و همراهی جهت تسریع صدور آراء قدردانی کرد.