صفیر گیلان/معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا بازدید به عمل آورد

ه گزارش صفیر گیلان؛ دکتر مصطفی گل شکن -معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا ، از نزدیک در جریان کم و کیف روند کار اورژانس جدید  این بیمارستان و مشکلات بخش های درمانی و زیرساختی قرار گرفت.

 در این بازدید، دکتر گل شکن ضمن گفت و گو با دکتر رحمان قنبر زاده_رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ، اظهار کرد:
با توجه به اقدامات تیم مدیریتی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان که از ابتدای سال تاکنون برای راه اندازی اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)صومعه سرا صورت گرفت، در حال حاضر شاهد ارتقاء سطح خدمات بهداشت و درمان در منطقه غرب گیلان هستیم.
در ادامه، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع مسائل و مشکلات گذشته این بیمارستان تا به امروز، جهت انجام اقدامات ضروری برای بهبود عملکرد این بیمارستان،  هماهنگی های لازم را انجام داد.
 دکتر مصطفی گل شکن در پایان، ضمن بازدید از بخش های درمانی این بیمارستان به گفت و گو با کادر درمان در خصوص پیگیری مشکلاتشان پرداخت