صفیر گیلان/مدیر کل صمت گیلان بحث فعالیت بانک های خصوصی را در حوزه صنعت یکی از چالش ها در استان خواند و گفت؛بانکهای خصوصی منابع استان را به خارج از استان هزینه می کنند که ما پیگیر هستیم و با استاندار هم موضوع مطرح شده است

صفیر گیلان/مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت گیلان در نشست رسانه ای خود به مناسبت روز خبرنگار ضمن تشکر از رسانه این روز را به فعالین عرصه رسانه تبریک گفت، و تصریح کرد؛ شم در انجام رسالت خود پایبند هستید و این نشانه پویایی و زنده بودن سربازان خط مقدم است که به دولت کمک می کند.

پور حیدری به شعار سال رشد تولید و مهار تورم اشاره و اظهار کرد؛ سازمان سمت با ماموریت متنوع توانست گیلان را که در زمینه ارزیابی در انتهای جدول بود به همت دستگاه عملکرد را ارتقاء و به رتبه ۵ در احیای واحد راکد برسانیم.
مدیر کل صنعت گیلان شرکت دانش بنیان را با توجه به اقلیم استان و پتانسیل ها یک ظرفیت خواند و گفت ؛سازمان صمت با بردن واحد تولیدی به فرایند دانش بنیان توانست ارتقای تولید و بهبود تولید و احیای ماشین آلات را با افزایش ۳۷۰ شرکت دانش بنیان در استان داشته باشیم.

وی برون رفت در حوزه اقتصاد را در سایه افزایش شرکت دانش بنیان در واحد تولیدی خواند و گفت؛ سهم صادرات گیلان ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.

پور حیدری ورود تور تجاری به مناطق آزاد را یک سرمایه و یک ظرفیت خواند و گفت؛با فعالیت اتاق بازرگانی و ورود تور سرمایه گذاری و صادرات سهم اشتغال در صنعت و معدن و تجارت به ۳۷دصد رسید.

مدیر کل صمت گیلان برون رفت از چالش حوزه صنعت را توجه به تولید خواند و گفت؛تورم در استان به تنهایی متوجه سازمان صمت نیست بلکه دستگاهای دیگر هم دخیل هستند و ما نظارت می کنیم.
پور حیدری سازمان صنعت،معدن و تجارت را فعالترین سازمان همراه و در کنار مردم خواند و گفت؛ ما تا امروز ۳۶هزار و ۹۱۴فقره بازدید در سطح استان با ۴۵۰۰تخلف ثبت شده داریم که پرونده به مراجعه قضایی منتقل شده است..

 

مدیر کل صمت گیلان بحث فعالیت بانک های خصوصی را در حوزه صنعت یکی از چالش ها در استان خواند و گفت؛بانکهای خصوصی منابع استان را به خارج از استان هزینه می کنند که ما پیگیر هستیم و با استاندار هم موضوع مطرح شده است

  • نویسنده : زلیخا صفری راسته کنار