دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان در نشستی که به مناسبت هفته تامین اجتماعی با ایزدی، دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان، خوالگر، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای کار استان و اعضای خانه کارگر داشت از اقدامات جهت افزایش سطح کیفیت خدمات درمانی دراستان و احداث درمانگاه در شهرستانهای فاقد مراکز درمانی تامین اجتماعی گفت

صفیر گیلان؛در این نشست دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه کارگران بزرگترین سرمایه کشور هستند اظهار داشت؛  در شرایط کنونی بیش از پیش باید به دغدغه های کارگران و بیمه شدگان به خصوص مسئله درمان آنها توجه ویژه داشته باشیم.

دکتر ابراهیمی عنوان کرد؛ مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در تلاش است با رایزنی و پیگیریهای لازم، علاوه بر افزایش سطح کیفیت خدمات درمانی در استان، با احداث درمانگاه در شهرستانهای فاقد مراکز درمانی تامین اجتماعی، خدمات راحتتر و بهتر به کارگران بیمه شده برسد.
ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر استان گیلان ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی عنوان کرد؛ تامین اجتماعی بزرگترین مامن کارگران است.هرچه سطح و کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی به ویژه در زمینه درمان افزایش یابد ، امید به آینده و زندگی در این قشر پرتلاش افزایش می یابد.
وی اقدامات انجام شده در مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان جهت افزایش سطح کمی و کیفی خدمات درمانی را ثمره تلاش جهادی و کارآمدی این مجموعه دانست و عنوان کرد خانه کارگر همواره حامی کارگران بوده و از تمام ظرفیتهای خود جهت حمایت از دستگاههایی که در راستای تامین منافع کارگران گام برمیدارند استفاده می نماید.