به گزارش پایگاه اطلاع رسانیصفیر گیلان؛نشست مشترک محمود قاسم نژاد فرماندار شهرستان فومن با دادستان شهرستان، مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان و مدیران پیمانکار پل ورودی شهر فومن در دفتر دادستان شهرستان فومن برگزار شد.

در این نشست، پیرامون آخرین برنامه ها و مسائل مربوط به پروژه پل ورودی شهر فومن و بهترین راهکارها برای تکمیل آن بحث و گفتگو شد.

فرماندار فومن با اشاره به تاخیر در تکمیل این پروژه و حساسیت عمومی نسبت به وضعیت فعلی آن، به اقدامات انجام شده در این خصوص پرداخت و گفت: با نقشه اجرایی فعلی، خواست و مطالبه بحق مردم جهت رفع مشکل دور زدن و طولانی شدن مسیر برای ورود به شهر فومن محقق می شود.

مهندس پدارم مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به سوابق این پروژه، با انتقاد از طولانی شدن زمان تکمیل آن، بر تکمیل پروژه و تسریع در پایان دادن به کار تاکید کرد.

وی با ارائه تصاویر و نقشه های مربوطه به پروژه به فرماندار و دادستان شهرستان، ضمن تعیین وضعیت نهایی و ترسیم چارچوب کار و چیزی که ساخته و ارائه خواهد شد، بر لزوم همکاری و هماهنگی مسئولین برای موافقت با طرح موجود تاکید کرد.

پدرام افزود: میدان وسط جاده تنها بخش مرکزی این پروژه است و سایر بخش ها نیز در ادامه ساخته و تکمیل خواهد. پس از ساخت میدان، عملیات طرح ایمن سازی محوطه نیز آغاز خواهد شد.

با آغاز کار اجرایی پروژه پل فومن، تحت هیچ عنوان پروژه متوقف نشود

دادستان فومن نیز خواهان این شد که در صورت آغاز کار اجرایی پروژه، تحت هیچ عنوان متوقف نشود.

حجت الاسلام ایران عقیده بر حمایت خود از هرگونه اقدام فنی دارای مجوزهای مربوطه تاکید کرد و افزود: ما خواهان انجام پروژه به شیوه مورد توافق مسئولین مربوطه و رفع مشکلات مردم هستیم.

در انتها تصمیم گرفته شد که به منظور تسهیل در تردد مردم و رفع مشکل ترافیکی شهروندان و مسافران، ابتدا میدان احداث شود و سپس سایر بخش ها طبق نقشه فعلی انجام شود.

گفتنی است احداث پل ورودی فومن بیش از ۱۴ سال است که آغاز شده و علی رغم تغییر چندین نماینده مجلس و روی کار آمدن چندین دولت هنوز به سرانجام نرسیده و تبدیل به یک اثر تاریخی برای مردم این شهرستان شده است.