صفیر گیلان/زلیخا صفری: صبح امروز (دو شنبه ۶ شهریور) همزمان با پنجمین روز ازهفته دولت با حضور سیروس شفقی فرماندار شهرستان رشت و بخشدار خمام  و رواسای ادارات شهرستان، ۳۲ پروژه عمرانی در بخش خمام به بهره برداری رسید.

صفیر گیلان/زلیخا صفری: صبح امروز (دو شنبه ۶ شهریور) همزمان با پنجمین روز ازهفته دولت با حضور سیروس شفقی فرماندار شهرستان رشت و بخشدار خمام  و رواسای ادارات شهرستان، ۳۲ پروژه عمرانی در بخش خمام به بهره برداری رسید.

photo_2017-08-28_05-17-01 photo_2017-08-28_05-16-47 photo_2017-08-28_05-16-36 photo_2017-08-28_05-16-30 photo_2017-08-28_05-15-55 photo_2017-08-28_05-15-48 photo_2017-08-28_05-15-39 photo_2017-08-28_05-15-26 photo_2017-08-28_05-15-20 photo_2017-08-28_05-15-02 photo_2017-08-28_05-14-09 photo_2017-08-28_05-14-28 photo_2017-08-28_05-13-43 photo_2017-08-28_05-13-28 photo_2017-08-28_05-13-07 photo_2017-08-28_05-12-47 photo_2017-08-28_05-12-06 photo_2017-08-28_05-11-55 photo_2017-08-28_05-11-28 photo_2017-08-28_05-11-21 photo_2017-08-28_05-11-05 photo_2017-08-28_05-11-11 photo_2017-08-28_05-10-16