image_2018_9_15-6_10_15_480_Zmk image_2018_9_15-6_9_49_249_gi1

تسریع در اجرای تقاطع غیرهمسطح فومن، تسریع در روند آسفالت ماسوله به ماجولان، تعریض محور فومن به قلعه رودخان و همچنین تعریض و چهاربانده کردن خروجی فومن، ماکلوان به ماسوله از جمله مواردی بود که در این بازدیدها بر روی آن موافقت شد و دستورات لازم صادر گردید.

شایان ذکر است که در برج ۸/۲۰ /۹۴ معاون وزیر راه و شهرسازیدر بازدید از این پل با اشاره به پیشرفت ۸۳ درصدی تقاطع غیر همسطح فومن، از افتتاح این پروژه تا دو ماه آینده در آن سال خبر داد ولی این پروژه همچنان تا امروز بدون بهره برداری مانده است.