صفیر گیلان ؛برخی سردهنه ها در شهرستان تالش به دلیل وقوع بارش های اخیر برای چهارمین بار بازسازی شدند.

به گزارش صفیر گیلان به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، بهرام بهرام پور مدیر منابع آب شهرستان تالش گفت: برخی سردهنه ها در شهرستان تالش به دلیل وقوع بارش های اخیر برای چهارمین بار بازسازی شدند.

وی افزود: از ۲۴ لغایت ۲۶خرداد بازسازی سردهنه و تقویت بازوی نهر میانکوه، بازسازی نهر قروق و لایروبی نهر گیسوم برای بار چهارم انجام شد.

گفتنی است؛ عملیات سردهنه سازی و لایروبی از ابتدای اسفند ۱۴۰۲ شروع و در پایان فروردین ۱۴۰۳ براساس برنامه ریزی های قبلی به اتمام رسید بود که به دلیل وقوع بارش های اخیر برخی از سردهنه ها برای چهارمین بار در شهرستان تالش بازسازی شدند