اختصاصی/صفیر گیلان؛برداشت گل محمدی و گلاب گیری در روستای گیلده از توابع دهستان جیرده در شهرستان شفت از سالهای طولانی در حال انجام بوده که امروز با افزایش باغات گل محمدی و ایجاد کارگاه گلاب گیری و مهمتر از همه ذوق و علاقمندی کشاورزان منطقه در افزایش این محصول  و در راستای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی […]

اختصاصی/صفیر گیلان؛برداشت گل محمدی و گلاب گیری در روستای گیلده از توابع دهستان جیرده در شهرستان شفت از سالهای طولانی در حال انجام بوده که امروز با افزایش باغات گل محمدی و ایجاد کارگاه گلاب گیری و مهمتر از همه ذوق و علاقمندی کشاورزان منطقه در افزایش این محصول  و در راستای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی منطقه در باغات روستا این محصول می رود تا به عنوان یک محصول استراتزیک در این شهرستان کمتر توسعه یافته  در تقویم جهش تولید به عنوان یک برند برای شهرستان معرفی شود.
این گزارش از سایت گلابگیری مرتضی محمدی و باغات گل محمدی تقدیم شما مخاطبان ارجمند می شود.
عکس؛زلیخا صفری راسته کناری
گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلابگل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلابگل محمدی+ گلابگل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلابگل محمدی+ گلاب گل محمدی+ گلابگل محمدی+ گلاب