به گزارش صفیر گیلان؛محمد رضا ابراهیم زاده  با اشاره به اینکه ۱۶ تن توت فرنگی در سطح ۲ هکتار از باغات شهرستان  توسط ۶ باغدار فومنی برداشت شده است گفت: ارزش  ریالی این محصول یک میلیارد و سیصد میلیون  ریال است. مدیر جهاد کشاورزی فومن از افزایش ۵۰ درصدی این محصول نسبت به سال گذشته […]

به گزارش صفیر گیلان؛محمد رضا ابراهیم زاده  با اشاره به اینکه ۱۶ تن توت فرنگی در سطح ۲ هکتار از باغات شهرستان  توسط ۶ باغدار فومنی برداشت شده است گفت: ارزش  ریالی این محصول یک میلیارد و سیصد میلیون  ریال است.

مدیر جهاد کشاورزی فومن از افزایش ۵۰ درصدی این محصول نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت:با توجه به توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی و برگزاری دوره های آموزشی در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان فومن  پیش بینی میشود که امسال نیز با استقبال بیشتر کشاورزان مواجه شویم .

گفتنی است شهرستان فومن دارای ۱۲۲۵ هکتار انواع باغ و ۷۲۰ هکتار توتستان نوغان  می باشد.