نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بررسی چندین طرح عمرانی و فنی در رشت و دیگر شهرستان‌های استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه صفیرگیلان به نقل از (وبدا)، عصر امروز نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور دکتر محمدتقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان، تعدادی از معاونین، مدیران ستادی و همچنین کارشناسان در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد.

در این نشست ابتدا طرح‌های عمرانی، تجهیزاتی و همچنین فنی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت با حضور دکتر ریحانیان – رئیس این مرکز آموزشی درمانی موردبررسی قرار گرفت.
اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی و همچنین بیمارستان‌های استان گیلان از دیگر موضوعاتی بود که امروز در نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
ارتقای ایمنی و رعایت الزامات فنی جهت پیشگیری از وقوع حریق در مراکز آموزشی، درمانی و بهداشتی از دیگر محورهای موردبحث در شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.
طرح‌های عمرانی و فنی برخی از شهرستان‌های استان ازجمله شهرستان آستانه‌اشرفیه، آستارا و صومعه‌سرا نیز امروز توسط شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان موردبررسی قرار گرفت.
طرح‌های محرومیت‌زدایی حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دیگر محورهای مورد طرح و بررسی در شورای فنی دانشگاه بود.