مدیر مخابرات منطقه گیلان گفت:مخابرات استان گیلان با اجرای فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی همواره در پی برقراری شبکه پایدار و امن ارتباطی و مخابراتی برای شهروندان بوده و خدمات و سرویس های مختلف را به صورت غیرحضوری ارائه می نماید.

به گزارش صفیر گیلان به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان، جلسه شورای معاونین مخابرات منطقه گیلان امروز با حضور مهندس حسنی مدیر مخابرات منطقه گیلان،معاونان و مدیران مخابرات منطقه گیلان در سالن کنفرانس ساختمان ستادی مخابرات برگزار شد.

در این جلسه مهندس حسنی مدیر مخابرات منطقه گیلان بر اهمیت شبکه تلفن ثابت به عنوان زیرساخت اصلی تمامی شبکه های ارتباطی اشاره کرد.

وی افزود: مخابرات استان گیلان با اجرای فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی همواره در پی برقراری شبکه پایدار و امن ارتباطی و مخابراتی برای شهروندان بوده و خدمات و سرویس های مختلف را به صورت غیرحضوری ارائه می نماید.

در ادامه گزارشی به ارائه آمار و اطلاعاتی در خصوص مدیریت هزینه و درآمد از وضعیت موجود در مخابرات منطقه گیلان مطرح گردید‌.

همچنین معاونان و تعدادی از مدیران مناطق مخابرات منطقه گیلان به تشریح وضعیت موجود در حوزه تخصصی خود و نیازمندی های مورد نظر پرداختند.