با هدف تامین برق مشترکان، افزایش ضریب اطمینان و پایداری بیشتر شبکه برق گیلان، ۳۰ پروژه مهم و اساسی شرکت برق منطقه ای گیلان تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسد.

صفیر گیلان/محمود دشت بزرگ با اشاره به تمهیدات مهم وزارت نیرو برای عبور از اوج بار سال آتی، گفت: ۷ اقدام از ۱۸۰ اقدام عملیاتی تدوین شده وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار سال مربوط به شرکت برق منطقه ای گیلان است.

وی تصریح کرد: ۷ اقدام شرکت برق منطقه ای برق گیلان، شامل ۱۱ پروژه حیاتی برای عبور موفق از اوج بار سال آتی با ارزش ۲،۰۴۴ میلیارد تومان می باشد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان با اشاره به برنامه محور بودن شرکت برق منطقه ای گیلان، گفت: علاوه بر پروژه های حیاتی، این شرکت ۱۹ پروژه ضروری مصوب سفر ریاست جمهوری با مجموع ارزش ۱،۵۵۳ میلیارد تومان را تا پایان سال ۱۴۰۳ در دست اجرا دارد.