/گیلان مدیرکل فرودگاه گیلان از اجرای تمرین کامل طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه سردار جنگل رشت، با طراحی سانحه فرضی هواپیمای باری به منظور ارزیابی و پایش سطوح فرماندهی، هماهنگی و ارتباطات خبر داد.

صفیر گیلان؛سید محسن میرحسینی در گفت وگو با خبرنگاران، از اجرای تمرین کامل طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه سردار جنگل رشت، با طراحی سانحه فرضی هواپیمای باری به منظور ارزیابی و پایش سطوح فرماندهی، هماهنگی و ارتباطات خبر داد و اظهار کرد: تمرین کامل طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه سردار جنگل رشت که از الزامات ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد امروز در سطوح پروازی فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.

وی افزود: طرح اضطراری دو سالانه از الزامات ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری بوده و با سانحه فرضی هواپیمای باری با ۱۰ سرنشین و سوخت کامل هنگام خروج از فرودگاه در انتهای باند ۲۷، به منظور ارزیابی آمادگی و هماهنگی ارگان های امدادی و امنیتی داخلی و ذی مدخل فرودگاه در سطح استان در زمان بروز حوادث و سوانح برگزار شد.

مدیرکل فرودگاه گیلان تصریح کرد: در این مانور عوامل ایمنی، امنیتی و امدادی حضور داشتند که هر کدام به تناسب ماموریت ابلاغ شده، نسبت به اجرای مانور مشارکت کردند و ناظرانی که از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به فرودگاه سردار جنگل رشت اعزام شده بودند، نسبت به سرعت و دقت اجرای مانور ارزیابی خواهند کرد و نقاط ضعف و قوت جهت رفع و تقویت به فرودگاه ابلاغ خواهد شد.

میرحسینی اضافه کرد: به منظور آمادگی نیروهای امدادی، ایمنی و امنیتی در سوانح هوایی، طرح رومیزی شش ماهه، طرح اضطراری محدود سالانه و طرح اضطراری دو سالانه با طراحی سوانح فرضی هوایی در محدوده داخل فرودگاه با محوریت فرودگاه انجام می گردد و چنانچه سوانح هوایی در خارج از فرودگاه باشد، اداره کل مدیریت بحران استانداری فرماندهی را بر عهده خواهد داشت.