صفیر گیلان؛رییس کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران گفت: پرونده های زیادی از جمله بلند مرتبه سازی‌ها باید در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود که از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار صفیر گیلان از رشت سید شمس شفیعی در هفتادمین جلسه شورا اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت انبساطی تدوین شده است اظهار کرد: در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت در بخش جاری نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش مشاهده می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق بودجه باید واقع بینانه عمل شود افزود: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ را واقع بینانه تر می بینم ولی این بودجه باید عملیاتی منعقد شود و در بخش ارزش افزوده در حال حاضر نیز نسبت به دیگر شهرها بسیار عقب هستیم و باید ضعف های مربوط به این بخش را برطرف کنیم.
وی با تاکید به اینکه سازمان های شهرداری رشت باید در جذب درآمد تلاش کنند بیان کرد: در بخش ارزش افزوده در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ باید تجدید نظر شود و در موضوع ایجاد درآمد پایدار نیز باید بهتر اقدام شود و اخیرا در سازمان عمران نیز شاهد اقدامات خوبی هستیم.
رییس کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران گفت: پرونده های زیادی از جمله بلند مرتبه سازی‌ها باید در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود که از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افغزود:در حالی که در تهران و دیگر استان‌ها این کمیسیون در شهرداری برگزار می‌شود استاندار محترم گیلان نیز می‌تواند جلسات کمیسیون ماده ۵ را به دبیری شهرداری در شهرداری رشت برگزار نماید.
شفیعی با انتقاد از وضعیت ورودی رشت از سمت جاده تهران بیان کرد: متاسفانه برخی از پیمانکاران ها با ایجاد موانع و به تاخیر انداختن پروژه ها به دنبال دریافت عایدات تاخیر از این پروژه هاهستند.
  • نویسنده : تنظیم؛زلیخا صفری