صفیرگیلان/مجیدرضا اصلاحی معاون پشتیبانی و منابع انسانی گیلان با اشاره به برگزاری نخستین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت استان گیلان همزمان با سراسر کشور