شرکت گاز استان گیلان در سال گذشته برای جذب مشترکین جدید گاز، مجموعاً ۱۴ هزار و ۷۵۰ انشعاب جدید را در شهرها و روستاهای این استان نصب کرده است.

وی در این خصوص افزود: هدف اصلی شرکت گاز برخورداری همه مردم عزیز گیلان در اقصی نقاط استان از نعمت گاز طبیعی می باشد و در همین راستا بیش از ۷۲ درصد از انشعابات نصب شده در سال گذشته مربوط به مناطق روستایی استان بوده است.

جمال نیکویی در ادامه از اجرای بیش ۲۲۰ کیلومتر شبکه گاز در سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان بیش از ۱۷۵ کیلومتر در مناطق کوهستانی و صعب العبور استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اینکه هم اکنون مجموع طول خطوط تغذیه و شبکه گاز در استان به بیش از ۲۱ هزار و ۸۸۰ کیلومتر افزایش یافته است، اظهار داشت: با گسترش خطوط و تاسیسات گازرسانی، بازرسی و نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر از تاسیسات بیش از گذشته مهم و ضروری می باشد.

وی در خاتمه با اشاره به شروع دوره گرما و حذف تخفیفات گازبها، از همه مشترکین به ویژه مشترکین جدید درخواست کرد تا با رعایت الگوی مصرف، هزینه گاز خود را مدیریت نمایند.