مقارن با روز شهرداری و دهیاری، از زحمات و خدمات شهرداران و دهیاران شهرستان فومن قدردانی شد.

به گزارش صفیر گیلان از  شهرستان فومن، در روز ۱۴ تیر، از شهرداران و دهیاران شهرستان تجلیل شد.

فکور فرماندار شهرستان ضمن تشکر از خدمات شهرداران و دهیاران پرتلاش فومن و با تبریک این مناسبت، خواستار توجه دهیاران به مسائل اساسی روستاها شد.

وی با اشاره به این که بسیاری از دهیاران روستاهای کم جمعیت که به صورت پاره وقت کار می کنند، در عمل تمام وقت خود را به شغل دهیاری اختصاص می دهند، افزود: این امر مایه تشکر و قدردانی است.

فکور با تاکید بر لزوم دقت نظر دهیاران در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، متذکر شد: اگرچه حضور دهیار در روستا رافع مسئولیت ادارات متولی نیست، اما انتظار می رود دهیاران در این زمینه یاری رسان و معین ادارات مسئول باشند.

فرماندار شهرستان با مورد توجه قرار دادن عمده مسائل مورد نظر درخصوص فعالیت دهیاران در روستاها، خواستار توجه به مشکلات دهیاران و رفع موانع کاری برای ایشان شد.

در این دوره از تجلیل از دهیاران برتر، دهیاران روستاهای گشت و خانوانه در شهرستان، به عنوان دهیاران نمونه استانی برگزیده شدند.

همچنین از دهیاران روستاهای ازبر، کهنه کوراب، نوگوراب، کیش رودبار، دزدک، رودپیش، گل افزان، خشکتودهان بالا، زیده بالا، کوریه، کیش دره، سیاهورود، کوره خرم به عنوان دهیاران نمونه شهرستان تجلیل شد.