اختصاصی صفیر گیلان؛همزمان با ویژه برنامه های هفته بسیج  سپاه ناحیه شهرستان فومن  تجمع بزرگ بسیجیان در غالب(شکوه مقاومت) با حضور  نیروهای انسانی بسیج -عملیات و حوزه های مقاومت در غالب گردانهای بیت المقدس و گردان الزهرا در میدان ولیعصر (عج) فومن برگزار شد. /گزارش تصویری؛ زلیخا صفری  

اختصاصی صفیر گیلان؛همزمان با ویژه برنامه های هفته بسیج  سپاه ناحیه شهرستان فومن  تجمع بزرگ بسیجیان در غالب(شکوه مقاومت) با حضور  نیروهای انسانی بسیج -عملیات و حوزه های مقاومت در غالب گردانهای بیت المقدس و گردان الزهرا در میدان ولیعصر (عج) فومن برگزار شد.

/گزارش تصویری؛ زلیخا صفری

photo_2017-11-21_17-29-45photo_2017-11-21_17-29-39photo_2017-11-21_17-29-25photo_2017-11-21_17-29-16 photo_2017-11-21_17-29-07photo_2017-11-21_17-28-59 photo_2017-11-21_17-28-38photo_2017-11-21_17-28-48photo_2017-11-21_17-28-31photo_2017-11-21_17-29-31

photo_2017-11-21_17-27-19photo_2017-11-21_17-27-43photo_2017-11-21_17-27-26photo_2017-11-21_17-27-19 photo_2017-11-21_17-27-10 photo_2017-11-21_17-27-04photo_2017-11-21_17-26-55 photo_2017-11-21_17-26-49 photo_2017-11-21_17-26-40 photo_2017-11-21_17-26-35 photo_2017-11-21_17-26-23 photo_2017-11-21_17-26-12photo_2017-11-21_17-25-52photo_2017-11-21_17-25-45 photo_2017-11-21_17-25-38 photo_2017-11-21_17-25-32 photo_2017-11-21_17-25-25 photo_2017-11-21_17-25-14photo_2017-11-21_17-25-00photo_2017-11-21_17-24-51 photo_2017-11-21_17-24-41 photo_2017-11-21_17-22-42photo_2017-11-21_17-22-25photo_2017-11-21_17-22-10photo_2017-11-21_17-21-40photo_2017-11-21_17-21-48 photo_2017-11-21_17-21-24 photo_2017-11-21_17-20-28 photo_2017-11-21_17-23-22