صفیرگیلان/شاید تاحدی این نکته مهم مغفول مانده که سال‫هاست هزینه واقعی تولید و انتقال برق از عموم مصرف کنندگان ایرانی گرفته نشده و به دنبال آن انرژی برق در ذهنیت و نگاه اقتصادی عموم مصرف کنندگان (مشترکان برق)، موثر در سبد هزینه های خانوار تلقی نشده است

صفیرگیلان/برق یا انرژی الکتریسته که با محدودیت ها، هزینه‫ا و مشکلات فراوان در انواع نیروگاه های کشورمان تولید می‫شود، از طریق شبکه طولانی و پیچیده انتقال و توزیع، در اختیار عموم جامعه قرار می‌گیرد تا مشترکان برق به آسانی از آن در امور زندگی و کار استفاده کنند.د

در این میان، شاید تاحدی این نکته مهم مغفول مانده که سال‫هاست هزینه واقعی تولید و انتقال برق از عموم مصرف کنندگان ایرانی گرفته نشده و به دنبال آن انرژی برق در ذهنیت و نگاه اقتصادی عموم مصرف کنندگان (مشترکان برق)، موثر در سبد هزینه های خانوار تلقی نشده است.

بنابراین به طور ناخودآگاه، در مصرف صحیح این انرژی، توجه و دقت کافی صورت نگرفته ودر نتیجه، اتلاف و هدررفت آن در انواع مختلف مصارف به ویژه در مصرف خانگی، اداری و تجاری که به عنوان سهم بسیار قابل توجهی از مصارف کشور به شمار می آیند، رخ داده است.

از آنجایی که این موضوع طی سال های گذشته به تدریج، ناترازی بین تولید و مصرف برق را تشدید کرده، می‫بایست هرچه سریع‫تر مورد توجه و رسیدگی موثر قرار گیرد چراکه تداوم روند ناترازی، منجر به تشدید محدودیت های مختلف برای کشور و به ویژه محدودیت در فعالیت صنایع شده و احتمالا بازهم چنین خواهد شد و در نتیجه، ممکن است باعث کاهش تولید صنایع و به تبع آن، منجر به کاهش کالاهای تولیدی صنعتی در بازار شود که به طور طبیعی، افزایش قیمت آن کالاها را در پی خواهد داشت.

*🌐 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان*