به گزارش خبرنگار صفیر گیلان؛ پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه‌های گیلان ترکیب جدید این هیئت مدیره با انجام رأی گیری برای مدت دو سال مشخص و معرفی شد.

در رأی گیری «ابراهیم بهمنی جلالی» با کسب پنج رأی به عنوان «مدیرعامل» خانه مطبوعات و رسانه‌های گیلان انتخاب شد و «ابراهیم افشاری» با پنج رأی «رئیس هیئت مدیره» و «سینا هوشمند» با شش رأی «نایب رئیس» این مؤسسه شدند.

«بابک محب پور» و «میلاد ابراهیمی» نیز هر کدام با هفت رأی به ترتیب به عنوان «منشی» و «خزانه دار» معرفی شدند.

مجمع عمومی و انتخابات الکترونیک مؤسسه خانه مطبوعات و رسانه‌های گیلان، اول اردیبهشت ماه امسال با مشارکت ۲۴۹ نفر از ۳۵۵ عضو اصلی (بیش از ۷۰ درصد) برگزار شد.

خانه مطبوعات گیلان تشکیلاتی صنفی رسانه‌ای است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرده است و هم اکنون دارای ۳۵۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو افتخاری است.