ئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت از ساماندهی هئیت امنای مساجد شهرستان خبر داد و گفت: در هفته وقف امسال ما تشکل پیر خادمان  شهرستان را در حوزه هئیت امنایی نیز تشکیل دادیم.

اختصاصی/صفیر گیلان؛محمد پور پیر  رئیس  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت در نشست با رسانه ها به مناسبت هفته وقف گفت: اوقاف و امور خیریه  در کنار مردم و با مردم  و هیئ امنایی مساجد در حال کار و ارائه خدمات است.

وی مهمترین وظیفه اوقاف و امور خیریه را مدیریت و ساماندهی موقوفات و زائران حاضر در بقاء متبرکه خواند و گفت:وقف یک صدق جاری و چشمه جوشان و خیرات و مبرات  معرفت خیران خیر اندیش است که تا زمان زمانها می ماند..

پور پیر اظهار کرد: با وقف انسان برای همیشه جاودانه می ماند زیرا این جاودانگی لطف پروردگار است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت به وقف های بزرگ حاج حاکم رشتی و همسرش زهرا حسن زاده در مناطق شفت ،رشت و بازار جمعه صومعه سرا اشاره و افزود: این اموال وقفی با نیات متفاوت که وقف شده اجرایی می شود.

پورپیر وقف را باز توزیع درآمد در جامعه خواند و گفت: وقف اثرش در جامعه باقی می ماند و باعث می شود تا انباشت سرمایه  که به نظام اسلامی آسیب می زند در جامعه توزیع شود.

وی به موقوفات شهرستان شفت که شامل۷۵۰ رقبه که ۱۶۰ رقبه فعال و درآمدی است اشاره و افزود: در شهرستان شفت ۸۵% از عمل نیات واقفان اجرایی و پرداخت نمی شود.

پورپیر از پیگیری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت در  حوزه وقفیات خبر داد و گفت: ۲۰ موقوفه در شهرستان شفت که بالغ بر ۳۰۴ هکتاری است سند مالکیت دارند.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت از فقدان سند بیش از ۱۴ موقوفه در شهرستان خبر داد و گفت: مساجد شهرستان نیز تعدادی سند دار هستند که ما دنبال سند دار کردن مساجد شهرستان هستیم.

وی مساجد شهرستان را ۱۵۲ مسجد و ۳۲ بقعه متبرکه خواند و افزود: برای ساخت گنبد و آئیینه کاری بقعه امامزاده اسحاق شهرستان شفت بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شد که در هفته وقف به بهره برداری رسید.

وی درآمد حاصل از بقعه متبرکه شاخص شهرستان شامل امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق را  که از وجوهات مردمی و خیران در حوزه عمرانی و فرهنگی و مدیریتی مطرح نمود و گفت: درآمد بقعه صرف خادمان امامزادگان نیز می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت از ساماندهی هئیت امنای مساجد شهرستان خبر داد و گفت: در هفته وقف امسال ما تشکل پیر خادمان  شهرستان را در حوزه هئیت امنایی نیز تشکیل دادیم.

 

  • نویسنده : تنظیم؛زلیخا صفری راسته کناری