مدیرعامل آبفای گیلان افزود: همچنین ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر فومن به تصویب رسید که تاکنون ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری جهت احداث مجتمع‌های آبرسانی و تاسیسات تک روستایی اعتباری معادل ۲۵ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی برای شهرستان فومن تصویب شد، خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اعتبار تخصیص پیدا کرده که پروژه بزرگ آبرسانی به نواحی فومن و شفت در قالب همین اعتبار در دست اجراست.

حسینی همچنین از تصویب ۷۹۳ میلیون تومان اعتبار به منظور اصلاح و بازسازی شبکه‌های آبرسانی شهرستان فومن خبر داد.

وی اشاره‌ای به اعتبارات سال گذشته این شهرستان داشت و گفت: در سال ۹۹ مجموع اعتبارات مصوب فومن از منابع ملی و استانی ۹ میلیارد تومان بود که از این اعتبار ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.