صفیر گیلان،سرپرست فرمانداری شهرستان صومعه‌سرا با تاکید بر تعامل بیشتر اصناف با اداره صمت گفت: این اقدام منجر به رونق بازار و در نتیجه رونق اقتصادی می شود.

به گزارش صفیر گیلان،اسفندار جوشن  در دیدار رئیس اداره صمت و جمعی از رؤسای اتحادیه های صنفی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه رؤسای اتحادیه های صنفی از بدنه خود بازار هستند بیشتر به مسائل و مشکلات بازار اشرافیت دارند.

وی افزود:همه رؤسای اتحادیه ها باید با تعامل و همکاری بیش از پیش با اداره صمت، نسبت به رفع مشکلات و کمک به رونق بازار تلاش کمک کنند.

رئیس اداره صمت صومعه سرا نیز در ادامه این دیدار گزارشی از عملکرد شش ماهه امسال خود و وضعیت بازار و مسائل و دغدغه های بازاریان و اصناف را حضور فرماندار این شهرستان اعلام کرد.

جمهور قلی زاده افزود: شهرستان صومعه‌سرا حدود ۶ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب تحت پوشش تعداد ۱۹ اتحادیه در حال کسب و کار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز واحدهای بدون پروانه کسب از طریق اتحادیه های صنفی در حال شناسایی هستند.