مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با بیان اینکه پل ارتباطی محکمی بین صنایع کوچک و صنایع بزرگ ایجاد شود، گفت: تعامل بین صنعت بزرگ و کوچک، موجب تقویت حوزه صادرات در بخش تولید می‌شود.

صفیر گیلان؛مهدی محبوبی روز سه‌شنبه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان اظهار کرد: در زمان حاضر ۷۴۳ واحد تولیدی در گیلان مشغول به فعالیت و تولید هستند.

وی افزود: همچنین در یک سال گذشته ۴۱ واحد صنعتی دوباره به چرخه تولید بازگشتند و در بخش توانمندی واحدهای صنعتی در استان نیز ۸۵ سرمایه‌گذار جدید ورود کرده‌اند.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان ادامه داد: اهداف مهم این شرکت در استان در ۲ بخش ایجاد زیرساخت مناسب‌، توسعه و توانمندسازی صنعتی است، که در بخش زیرساخت‌ها هدف ما بر اساس آمایش سرزمین انجام شد؛ در این راستا برای ایجاد صنعت سبز در گیلان اقدام، و این امر سرلوحه کار قرار گرفت.

محبوبی بیان کرد: ایجاد تصفیه‌خانه‌ها در شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است؛در این راستا ۲ تصفیه خانه تا پایان سال جاری در شهرک های صنعتی گیلان به بهره برداری خواهد رسید که با وجود آنها بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری جدید فراهم می‌شود و این موضوع باعث افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

صادرات باعث پایداری تولید و افزایش اشتغال می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان در ادامه با تاکید برمقوله صادرات خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اهداف و اولویت‌های این شرکت، صادرات است که در این راستا تلاش های وافری انجام شده است زیرا لازمه پایداری تولید و افزایش اشتغال صادرات است.

محبوبی اضافه کرد: در بخش یادشده نیز باید با صنایع بزرگ و متوسط ارتباط و تعامل مناسبی برقرار شود لذا تلاش بر اینست تا پل ارتباطی مناسبی بین صنایع کوچک و صنایع بزرگ ایجاد شود تا از صنایع بزرگ صادارت محوربهره مند شویم که این امر باعث ایجاد زنجیره ارزش افزوده می شود و در نهایت تولید و اشتغال افزایش خواهد یافت.

محبوبی اظهار کرد: تمام توان خود را بکار خواهیم گرفت تا شهرک‌های صنعتی در گیلان بیش از پیش رونق بگیرد و در این راستا به دنبال سرمایه‌گذارهای بزرگ هستیم که توان فنی مناسب داشته و دانش بنیان باشند.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان ضمن قدردانی از خبرنگاران آنان را به مثابه چشم و گوش مردم و رکن چهارم دموکراسی توصیف کرد که عهده‌دار یکی از مشاغل سخت در جامعه هستند که بایستی مروجان امیدواری در جامعه باشند.