به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛دکتر حسین اسماعیل فرماندار شهرستان فومن صبح امروز گفت: بیش از ۵۵۰ تن برای شرکت در انتخابات شورای شهر و روستای شهرستان فومن ثبت نام کرده‌اند. اسماعیل پور افزود: تاکنون ۵۵۰ تن برای انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان فومن در فرمانداری و بخشداری‌های تابعه این شهرستان نام‌نویسی کرده‌اند. دکتر اسماعیل […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛دکتر حسین اسماعیل فرماندار شهرستان فومن صبح امروز گفت: بیش از ۵۵۰ تن برای شرکت در انتخابات شورای شهر و روستای شهرستان فومن ثبت نام کرده‌اند.

اسماعیل پور افزود: تاکنون ۵۵۰ تن برای انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان فومن در فرمانداری و بخشداری‌های تابعه این شهرستان نام‌نویسی کرده‌اند.

دکتر اسماعیل پوربا اشاره به اینکه : ۵۰۰نفر برای انتخابات شوراهای روستاهای بخش مرکزی و بخش سردار جنگل ثبت نام کردند گفت:بیش از ۲۰  نفر برای انتخابات شورای شهر فومن ثبت‌نام کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون  در بخش مرکزی در بخش سردار جنگل ۵۰۰ نفر ثبت نام کردند که بیشترین امار مربوط به بخش مرکزی است .

فرماندار فومن  همچنین از ثبت نام سه  تن از بانوان برای انتخابات شوراهای شهر فومن خبر داد و  افزود:  تتعدادی از بانوان نیز در انتخابات شوراهای اسلامی روستا ثبت نام کردند.

وی از حضور چشمگیر داوطلبان برای ثبت نام  در فرمانداری این شهرستان خبر داد و افزود: این حضور پر رنگ نشان از یک انتخابات پرشور و مردمی است.

وی افزود:این امار در هر دقیقه افزایش داشته و امیدواریم که تا ساعات پایانی ثبت نام افراد بیشتری را در امار ثبت نام کنندگان داشته باشیم.