به گزارش صفیر گیلان، سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملکرد سردار محمد عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان در زمینه اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا و همچنین گندزدایی و پیگیری  بیمارستان صحرایی تقدیر کرد. طبق گزارش آماری ارایه شده، از مجموع سه میلیون و ۵۰۰ هزار پایش صورت گرفته، […]

به گزارش صفیر گیلان، سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملکرد سردار محمد عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان در زمینه اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا و همچنین گندزدایی و پیگیری  بیمارستان صحرایی تقدیر کرد.

طبق گزارش آماری ارایه شده، از مجموع سه میلیون و ۵۰۰ هزار پایش صورت گرفته، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار پایش متعلق به اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا گیلان در گیلان است.

سازماندهی مناسب درخصوص بسیجیان، به‌ورزان و مراقبین سلامت در همه شهرستان‌ها ازجمله موارد برجسته اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا در استان گیلان بود که امروز از سردار محمد عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان توسط سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آمد.

بیش از ۵۰ درصد از جمعیت گیلان در طی کمتر از سه روز مورد پایش قرار گرفتند، به گونه‌ای که بیش از سه هزار نفر از به‌ورزان و مراقبان سلامت و بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان برای اجرای ای طرح ساماندهی و آموزش دیدند.

به گفته استاندار گیلان  یک میلیون و ۷۳ هزار نفر در گیلان تا به امروز پایش شده اند و پیش‌بینی می‌شود که این طرح تا روز دوشنبه ۲۶ اسفند بتواند تمام مردم گیلان را تحت پوشش قرار دهد.