مهندس مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشکر و قدردانی ازتلاش شبانه روزی  تمام همکاران حوزه اداره کل ارتباطات وهمچنین همکاران معاونت ها و همه مناطق از جمله منطقه مخابراتی تهران  در تلکام بیست و چهارم عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه تلکام ۱۴۰۲ با شور و مشارکت مثال زدنی مخاطبان ، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و پوشش خبری و رسانه ای با کیفیت مناسب، انگیزه مضاعفی در بین تمام فعالان حوزه استارتاپی، صنایع دانش بنیان و شرکت های گروه مخابرات ایران برای ادامه مسیر تحول و توسعه دیجیتال ایجاد کرد

صفیر گیلان/مهندس مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشکر و قدردانی ازتلاش شبانه روزی  تمام همکاران حوزه اداره کل ارتباطات وهمچنین همکاران معاونت ها و همه مناطق از جمله منطقه مخابراتی تهران  در تلکام بیست و چهارم عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه تلکام ۱۴۰۲ با شور و مشارکت مثال زدنی مخاطبان ، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و پوشش خبری و رسانه ای با کیفیت مناسب، انگیزه مضاعفی در بین تمام فعالان حوزه استارتاپی، صنایع دانش بنیان و شرکت های گروه مخابرات ایران برای ادامه مسیر تحول و توسعه دیجیتال ایجاد کرد.