به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان؛ملک زادهمرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی گیلان را یکی از مراکز تحقیقاتی حایز اهمیت دانست و تاکید کرد: این مرکز می تواند در زمینه های مختلف تحقیقاتی به متخصصین و پژوهشگران کمک کند و خواستار توسعه آن در تخصص های مختلف شد به گزارش صفیر گیلانبه نقل از  دانشگاه […]