رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به‌صورت میدانی از چند بخش مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت بازدید کرد.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور در بخش‌های بستری، با تعدادی از پرستاران، کادر درمان و بیماران گفت‌وگو کرد.

 

دکتر آشوبی از تلاش‌های کادر درمان به‌صورت تمام‌وقت و شبانه‌روزی تقدیر و رشادت‌های آن‌ها را شایسته تحسین دانست.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین از تلاش‌ها برای افزایش پرداختی به کادر درمان جهت جبران بخشی از زحمات آنان خبر داد.