نشست هماهنگی راه اندازی رشته دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد مامایی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد رفع موانع و الزامات ایجاد این رشته‌ها در دانشگاه، برگزار شد.

 صفیر گیلان به نقل از  (گیل وب‌دا)؛ نشست هماهنگی راه اندازی رشته دکتری تخصصی (PH.D) و کارشناسی ارشد مامایی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان پیش از ظهر امروز با حضور دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست آموزشی با تاکید بر رعایت قانون و آئیین نامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون توسعه گسترش رشته‌های تخصصی، اظهار کرد: ارتقای سطح آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تیپ یک از اهداف راهبردی دانشگاه است که توسعه رشته‌ها یکی از الزامات است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیلان متولی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت است، افزود: باید تمام تلاش‌ها در نظام سلامت، توسعه کمی و کیفی بهداشت، درمان و آموزش معطوف و متمرکز و ایجاد رشته‌های بیشتر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان را یک فرصت مغتنم برشمرد.

گفتنی است؛ در این نشست، الزامات، زیرساخت‌ها، چالش‌ها و همچنین راهکاری‌های راه‌اندازی رشته دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد مامایی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان بررسی شد