رتبه یک اعتبار بخشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تامین اجتماعی رشت، در ارزیابی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمدید شد.

صفیر گیلان/دکتر محمد حسن وکیل زاده سرپرست بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت طی پیامی ضمن تبریک احراز رتبه یک اعتبار بخشی این بیمارستان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، از تلاشهای پرسنل بیمارستان درراستای اجرای استانداردهای اعتبار بخشی  تقدیر و تشکر نمودو این موفقیت را نتیجه زحمات و کار تیمی همه همکاران دانست و اظهار امیدواری کرد که با کوشش و همدلی همکاران همچنان  در آینده شاهد بهبود مستمر خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان استان باشیم.