به گزارش صفیر گیلان؛محمدرضا ابراهیم زاده رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فومن از اجرای طرح تجهیز و نوسازی در ۱۷۰ هکتار از اراضی شالیزاری روستاهای شهرستان فومنخبر داد و گفت: این طرح در مجموع شش هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان فومن را زیر پوشش گرفته است. ابراهیم زاده با بیان اینکه این ۱۷۰ هکتار مربوط […]

به گزارش صفیر گیلان؛محمدرضا ابراهیم زاده رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فومن از اجرای طرح تجهیز و نوسازی در ۱۷۰ هکتار از اراضی شالیزاری روستاهای شهرستان فومنخبر داد و گفت: این طرح در مجموع شش هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان فومن را زیر پوشش گرفته است.

ابراهیم زاده با بیان اینکه این ۱۷۰ هکتار مربوط به روستاهای نوده، معاف محله و کردآباد شهرستان فومن است، اظهار کرد: با اتمام این میزان این طرح در مجموع شش هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان فومن صورت گرفته است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اینکه  تنها ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان فومن که قابلیت اجرای این طرح را داشته باقی می ماند که بعد از حل مشکل حقوقی و اجتماعی آن مقدار نیز اجرایی شده و اجرای طرح تجهیز در شهرستان فومن به اتمام می رسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی این طرح در روستای نوده شهرستان فومن آغاز شده است، گفت: در روستاهای معاف محله و کردآباد نیز در مرحله عقد قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

ابراهیم زاده تصریح کرد؛ اجرای این طرح در سطح اراضی شالیزاری سبب مصرف بهینه آب کشاورزی، کاهش هزینه کارگر و حمل و نقل و همچنین افزایش درآمد کشاورز و استفاده از ماشین آلات کشاورزی و سهولت در انجام کار کشاورزی می شود.