دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان به مناسبت هفته تامین اجتماعی با اعضا کانون بازنشستگان استان دیدار و پیرامون مسائل مربوط به درمان بیمه شدگان و بازنشستگان گفتگو نمود

به گزارش صفیر گیلان؛دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان ضمن تریک هفته تامین اجتماعی و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان اظهار داشت؛ رضایتمندی بازنشستگان و بیمه شدگان بزرگترین سرمایه سازمان است، لذا توجه به مسائل و رفع دغدغه های آنان به ویژه مسئله درمان مهمترین اولویت ما در مجموعه مدیریت درمان گیلان است.

دکتر حسین ابراهیمی افزود؛ با توجه به مصوبات سفر مدیرعامل و اجرای طرحهای توسعه ای و خرید تجهیزات برای مراکز درمانی در آینده نزدیک شاهد ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت بهتر به بیمه شدگان و بازنشستگان و افزایش رضایتمندی آنان خواهیم بود.
رئیس کانون بازنشستگان گیلان ضمن قدردانی از توجه و نگاه مدیریت درمان استان به مسائل بازنشستگان و بیمه شدگان عنوان کرد، مسئله درمان از مهمترین دغدغه های بازنشستگان است.
صفی زاده افزود؛ در یکساله اخیر با توجهی که مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان به این موضوع داشته است و پیگیری هایی که در جهت رفع عقب ماندگیهای درمان استان صورت گرفت، کارهای شایسته و ارزشمندی در این حوزه انجام شد.
وی افزود، مجموعه کانون بازنشستگان استان گیلان بسان گذشته از تمام ظرفیتهای موجود برای همکاری و پیشبرد درمان بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان استفاده خواهد نمود