در راستای کمک به دانش آموزان محروم ، مخابرات منطقه گیلان اقدام به توزیع و اهداء بسته های لوازم التحریر در مدارس مناطق روستایی شهرستان تالش نمود.

مدیر مخابرات منطقه گیلان در این مراسم گفت : هر ساله از سوی شرکت مخابرات ایران بسته های لوازم التحریر تهیه و به استانها جهت اهداء به دانش اموزان مناطق روستایی کم برخوردار در راستای مسئولیت اجتماعی و انسانی و حمایت از خانواده های نیازمند از سوی این شرکت و مناطق مخابراتی در استانها توزیع میگردد.
مدیر مخابرات منطقه گیلان در ادامه افزود: هدف از ارائه بسته های اهدایی باکیفیت ، ایجاد انگیزه، شور و اشتیاق در دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار برای ادامه تحصیل و رسیدن به آینده ای روشن است.
کاظم رزمی بخشدار مرکزی تالش نیز در این مراسم با تشکر از مدیر مخابرات منطقه گیلان گفت: در دولت ایران قوی علی رغم همه مشکلات مخابرات منطقه گیلان در شهرستان تالش کمر همت بسته و تلاش خود را برای تبدیل به شهر و روستاهای هوشمند و همچنین حضور موثر در فعالیتهای اجتماعی را انجام می دهد.
شایان ذکر است در این مراسم رئیس اداره روابط عمومی منطقه گیلان، بخشدار مرکزی شهرستان ، دهیاران روستاها و رئیس اداره مخابرات و اموزش و پرورش تالش مهندس حسنی را همراهی میکردند.