صفیرگیلان/رامین قاسم زاده رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به شروع فصل کشت و زرع در گیلان اظهار کرد: تاکنون ۸۰ درصد شالیزارهای فومن اجرای شخم اولیه انجام شده است

به گزارش صفیرگیلان از فومن/با اشاره به شروع فصل کشت و زرع در گیلان اظهار کرد: تاکنون ۸۰ درصد شالیزارهای فومن اجرای شخم اولیه انجام شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان فومن دارای ۱۳ هزار و ۸۷۰ هکتار شالیزار است، افزود: حدود ۴۵ درصد از شالیزارهای شهرستان فومن خزانه گیری کرده‌اند.

قاسم زاده با بیان اینکه هیچ مشکلی در تأمین کود و نهاده‌های کشاورزی وجود ندارد، گفت: تاکنون ۲۰۰۰ تن کود تکلیفی خریداری شده و ۱۴۵۰ تن بین کشاورزان توزیع شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی فومن با تاکید رعایت تقویم زراعی از سوی شالیکاران، بیان کرد: حفظ و رعایت تقویم زراعی منجر به برون رفت از تنش آبی می‌شود.

وی با اشاره به توزیع ۲۷ هزار نهال توت بین نوغانداران این شهرستان گفت: سال گذشته در این شهرستان ۸۰ تن پیله ابریشم تولید شده که پیش بینی می‌شود امسال نسبت به این مقدار ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش یابد.