سخنگوی صنعت برق، «تولید و تامین برق» را محور اصلی برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور از اوج مصرف تابستان جاری عنوان کرد و گفت: در کنار برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در بخش اداری کشور، پیش‌بینی شده است ۷۷۸۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود.

صفیر گیلان/سخنگوی صنعت برق، «تولید و تامین برق» را محور اصلی برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور از اوج مصرف تابستان جاری عنوان کرد و گفت: در کنار برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در بخش اداری کشور، پیش‌بینی شده است ۷۷۸۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود.

🔸مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای عبور از تابستان سال‌جاری، گفت: وزارت نیرو در سال‌جاری یک برنامه ۱۴۰ اقدامه را در سه محور اصلی برای عبور از تابستان ۱۴۰۲ تنظیم کرده است.

🔸سخنگوی صنعت برق «تولید و تامین برق» را محور اصلی این برنامه عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی شده است که ۷۷۸۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود که بخشی مربوط به نیروگاه‌های جدیدالاحداث وزارت نیرو به ظرفیت ۳۰۲۶ مگاوات می‌شود.

🔸وی ادامه داد: همچنین به واسطه برقراری تفاهم‌نامه وزارت نیرو و وزارت صمت، نیروگاه‌هایی به ظرفیت ۱۴۷۸ مگاوات شامل ۶ واحد در پنج ساختگاه احداث خواهد شد.

🔸وی به برنامه‌ریزی جدی و منسجم برای تعمیر نیروگاه‌های از مدار تولید خارج شده اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عملیات تعمیر نیروگاه‌هایی که به صورت جدی آسیب دیده بودند و امکان استفاده از تولید برق این نیروگاه‌ها نبود آغاز شده و این نیروگاه‌ها در مدار تولید قرار می‌گیرند؛ بر این اساس سه واحد نیروگاهی با ظرفیت ۷۳۰ مگاوات وارد چرخه تولید برق خواهند شد.