صفیر گیلان؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت:یکی از ویژگی های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تغییر ریل اقتصاد کشور در بحث سیاست های مالی با تاکید بر رشد اقتصادی و ارتقاء بهره وری، عدالت محوری و ثبات اقتصادی و ارتقاء کیفیت بودجه ریزی است.

به گزارش صفیر گیلان از رشت،شراره کاوسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان به تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

کاوسی در خصوص ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۱ و اعتبارات پیش بینی شده برای استان، گفت : کل مصارف استان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مجموع اعتبارات هزینه ای و دارایی سرمایه ای در دو بعد ملی و استانی را شامل می شود ۱۸ همت است که بدین لحاظ استان گیلان در مقایسه با ۳۱ استان دیگر کشور در رتبه یازدهم قرار داشته و سهم استان گیلان ۱/۳ درصد کل مصارف استان های کشور می باشد.

وی گفت: از ۱۸ همت یاد شده، مجموع اعتبارات تملک استانی و اعتبارات هزینه ای استانی، ۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان است. که به تفکیک شامل ۹۸۷ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای (۲۷ درصد) و حدود ۲ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی هایی سرمایه ای(۷۱ درصد) و مابقی اعتبارات اختصاصی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه سهم گیلان از اعتبارات هزینه ای کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۷/۳ درصد است، خاطرنشان کرد که گیلان در این بخش رتبه دهم را به خود اختصاص می دهد. وی اضافه کرد: در اعتبارات عمرانی نیز با  ۷/۳ درصد سهم، رتبه دهم را داریم که با سهم جمعیتی استان از کشور تقریبا معادل است.

کاوسی با اشاره به  اینکه اعتبارات هزینه ای استان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به لایحه سال ۱۴۰۰ حدود ۷/۱۵ درصد رشد داشته که در مقایسه با متوسط رشد ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد، رشد معقولی است، افزود: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقریباَ ۶۹ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر تقریباً هزار میلیارد تومان اعتبارات تملکی ما در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه جهت تبیین ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و جایگاه استان در این لایحه جلساتی با مجمع نمایندگان محترم گیلان برگزار شد، تصریح کرد: یکی از ویژگی های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تغییر ریل اقتصاد کشور در بحث سیاست های مالی با تاکید بر رشد اقتصادی و ارتقاء بهره وری، عدالت محوری و ثبات اقتصادی و ارتقاء کیفیت بودجه ریزی  است.

وی افزود: در خصوص اعتبارات بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱، با توجه به رویکرد رشد اقتصادی و ارتقاء بهره­ وری در بودجه ۱۴۰۱ افزایش اعتبارات تملک استانی این بخش در زمینه اجرای طرح های مستمر بخش کشاورزی, اولویت دهی به تامین اعتبار جهت تکمیل و افزایش سرعت اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با منابع آب همچون نوسازی آب بندان ها و سردهنه ها، سد های لاستیکی همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تشکیل صندوق های پیشرفت و عدالت در ۳۱ استان کشور پیش بینی شده است. منابع لازم برای اجرای پروژه های موثر بر رشد اقتصادی و ارتقا بهره وری مشابه پروژه های بخش کشاورزی و همچنین پروژه های مرتبط با زیر ساخت تولید از محل منابع صندوق های پیشرفت و عدالت تجهیز خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان اعلام کرد: در بودجه ۱۴۰۱ برای پروژه ملی ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. به عنوان مثال برای راه آهن قزوین – رشت – بندر انزلی ۱۹۹ میلیارد تومان، پلرود ۹۰ میلیارد تومان و شفارود ۳۶ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

کاوسی با تاکید براینکه یکی از ویژگی های بودجه امسال بحث تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان است گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بیست و هفت طرح ملی استانی شده با اعتبار بالغ بر ۲۳۸ میلیارد تومان به طرح های استانی اضافه شده است.