فرهاد دلق پوش از سفر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه خبر داد و اعلام کرد: در راستای تحقق اهداف سال جهش تولید بیش از ۱۱ پروژه صنعتی در این سفر حسین مدرس خیابانی به گیلان به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان صمت گیلان به شروع جهش تولید و پویایی صنعتی گیلان اشاره نمود و اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری پروژه های صنعتی که همزمان با سفر مقام عالی وزارت صمت به گیلان به بهره برداری خواهند رسید در مجموع بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که زمینه اشتغال بیش از ۶۵۰ نفر به صورت مستقیم در گیلان فراهم شده است.

وی خاطر نشان کرد: دو واحد صنعتی در شهر صنعتی رشت و شهرک صنعتی سفیدرود در زمینه قطعات خودرو و انواع فیبر و اوراق فشرده و همچنین رونمایی از طرح داخلی سازی قطعات خودرو در راستای جهاد خودکفایی تولید انجام خواهد شد.